Pasteryzacja pozwala na utrwalenie żywności. W jej wyniku niszczone są formy wegetatywne drobnoustrojów. Proces ten polega na podgrzaniu produktu do temperatury 100 C przy zachowaniu normalnego ciśnienia. Pasteryzowane mogą być produkty płynne lub stałe przed lub po umieszczeniu ich w opakowaniach hermetycznych. Pasteryzatory to urządzenia służące do pasteryzacji. Pracują w sposób okresowy lub ciągły. Ponadto posiadają różną budowę. Nowoczesne pasteryzatory wyposażone są w kilka sekcji: ogrzewania wody parą grzejną, pasteryzacji i regeneracji ciepła. Urządzenia te charakteryzują się oszczędnym użyciem ciepła i łatwe w obsłudze. Pozwalają na regulowanie ich wydajności. W zależności od rodzaju pasteryzowanego materiału, czasu ogrzewania i temperatury pasteryzacja może być: wysoka, niska lub długotrwała. Innym sposobem do utrwalania żywności jest sterylizacja, która przebiega w temperaturze powyżej 100 C przy podwyższonym ciśnieniu. Proces ten odbywa się w autoklawach. W przemyśle spożywczym istnieją dwa sposoby sterylizacji – sterylizacja żywności w opakowaniach hermetycznych oraz sterylizacja połączona z aseptycznym pakowaniem miałowego produktu do sterylnych opakowań.